Westhaven 65: Zeilmakerij

Het fraaie, van gotische stijlkenmerken voorziene pand Westhaven 65 vormt een tastbare herinnering aan het drukke scheepvaartverkeer in de Haven. Reeds in de zestiende eeuw was hier een zeilmakerij gevestigd. Sedertdien hebben zeilmakers hier eeuwenlang hun ambacht uitgeoefend. De schippers benutten de lange wachttijden door het laten verrichten van reparaties, onder meer aan hun zeilen. In de zeilmakerij was het van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat een komen en gaan van varenslieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *