Oosthaven 10: Catharina Gasthuis

Aan Oosthaven 10 staat het Catharina Gasthuis, het stedelijke MuseumgoudA. De eerste vermelding van het Catharina Gasthuis dateert uit 1310. De naam gasthuis duidt erop dat het gebouw oorspronkelijk bedoeld was voor het huisvesten van onbemiddelde passanten. Zij hadden recht op één nacht gratis onderdak. Na verloop van tijd werden arme zieken en gebrekkige ouderen uit Gouda voor korte of langere tijd in het gasthuis opgenomen. Omdat in de middeleeuwen de zorg voor de ziel minstens zo belangrijk was als die voor het lichaam, beschikte het gasthuis over een eigen kapel.

In 1910 kreeg het Catharina Gasthuis een andere bestemming, namelijk dat van bestedelingenhuis. Hier werden bejaarden op kosten van familieleden of de diaconie gehuisvest en verzorgd. De zieken werden ondergebracht in het nieuwgebouwde Van Itersonziekenhuis in Kort Haarlem en in ‘De Wijk’ aan de Westhaven.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het complex de bestemming van stedelijk museum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *