Onderdoorgang

Benedenloop van de Gouwe

Onder de Dubbele Buurt ligt een gemetselde Onderdoorgang, die onderdeel uitmaakt van het eeuwenoude grachtenstelsel van Gouda. Van oorsprong was dit een onderdeel van de benedenloop van de Gouwe, die van hier naar het water langs Achter de Kerk, de vroegere ringvaart rond de Motte en de Spieringstraat naar de Hollandsche IJssel stroomde. De veertig meter lange Onderdoorgang loopt vanaf het voormalige casino, onder de Dubbele Buurt naar Achter de Kerk. Het jaar van aanleg is onbekend, maar op basis van historisch kaartmateriaal kan worden vastgesteld dat zich reeds rond 1500 op deze plaats een onderdoorgang moet hebben bevonden. Het bouwwerk heeft vanwege de plaats in het grachtenstelsel en de unieke ligging onder drie panden en onder de openbare weg een hoge monumentale waarde.

Restauratie met publiek bezoek

In het kader van de planvorming om de grachten rond de Sint-Janskerk weer bevaarbaar te maken (de ‘intieme vaarroute’) is in 2008 en 2009 de Onderdoorgang gerestaureerd. Er zijn daartoe technische, bouwhistorische en archeologische onderzoeken uitgevoerd. Vervolgens is gestart met de realisatie door het droogzetten van de constructie en het slopen van de in 1954 aangebrachte betonconstructie in het gemetselde gewelf. Tijdens de drooglegging is de Onderdoorgang opengesteld voor het publiek. Dit evenement heeft grote belangstelling gekregen. Bijna tienduizend bezoekers zijn door de Onderdoorgang onder eeuwenoude gewelven en langs geheimzinnige kelders gewandeld.

Openstelling

Inmiddels staat er weer water in de Onderdoorgang. Dit water is zelfs publiek toegankelijk, maar door de geringe breedte en hoogte kunnen hier alleen kano’s en speciale rondvaartbootjes varen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *