Die Goude

De ‘Oudheidkundige Kring Die Goude’ werd op 7  oktober 1932 opgericht in een bovenzaal van café Het Schaakbord op de Kleiweg. De eerste algemene vergadering was op 4 november 1932. De contributie was toen f 2,50 per lid per jaar en de eerste jaarafrekening bedroeg in totaal f 142,50. De vereniging had 47 leden. De eerste bundel met artikelen verscheen in 1934 en ‘de Oudheidkundige Kring’ had toen 62 leden.

Café Het Shaakbord

In 2003 is de Oudheidkundige Kring omgevormd tot een Historische Vereniging. Op 6 oktober 2017 werd het 85-jarig jubileum gevierd met een feestelijke bijeenkomst in de Sint-Janskerk.

De vereniging telt nu ongeveer 900 leden. Een groot deel van onze leden is actief betrokken bij de activiteiten van de vereniging. De vereniging zou immers niet kunnen bestaan zonder de inzet en activiteiten van tientallen enthousiaste leden die helpen bij de voorbereiding van de lezingen, de publicaties en boekenmarkten, de rondleidingen enzovoorts.

Het postadres van de vereniging is: Postbus 307, 2800 AH Gouda

Het telefoonnummer: 0182-534884

Wilt u meer weten van de Historische Vereniging Die Goude, lees dan hier verder…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *