Staande Mastroute

De Hollandsche IJssel en de Gouwe zijn onderdelen van de Staande Mastroute door Nederland. Dit is de enige doorgaande route voor schepen met een hoogte van 30 meter van de Delta (Vlissingen) naar Delfzijl, via Dordrecht, Gouda, Amsterdam, het IJsselmeer en Friesland.

Staande

Het gebruik van de Staande Mastroute is vanouds sterk gericht op de beroepsvaart. De route kon in het verleden door beurtschippers de gehele dag worden bezeild zonder dat bij de passage van bruggen de mast moest worden gestreken. Door de toename van de mobiliteit op de weg is dat tegenwoordig alleen nog op bepaalde delen van de dag mogelijk. De doorvaart onder de bruggen in Dordrecht en Gouda is beperkt in het aantal bedieningsmomenten. De doorvaart in Amsterdam is alleen in de nacht mogelijk. De bediening van de bruggen in de A9 en de A10 in de omgeving van Amsterdam is eveneens sterk beperkt. Wel zijn de openingstijden nauwkeurig op elkaar afgestemd. De gebruikers van de Staande Mastroute varen daarom vaak in konvooi.