Virtueel museum

De collectie van het Gouds Virtueel Sluizenmuseum bestaat uit sluizen, watermolens, gemalen, en overige objecten die samenhangen met het water. Samen vormen ze een bijzonder ensemble, in feite de kroonjuwelen van ‘de natste stad van Nederland’. Het Sluizenmuseum is niet de eigenaar van deze objecten; het is dus een ‘virtueel’ museum. Het beheert de informatie over deze objecten in de vorm van een beschrijving van een collectie, waarlangs u kunt wandelen of fietsen of die u gewoon, eveneens ‘virtueel’, via de webbrowser kunt bekijken. En wie weet komt u dan op een dag zelf naar Gouda om dit alles in werkelijkheid te zien en te ervaren.

Het water in Gouda wordt niet alleen beheerst door sluizen. Minstens zo belangrijk zijn de werken waarmee het water dag en nacht op het juiste peil wordt gehouden. In eerste instantie waren dat de watermolens waarvan er een tiental in de omgeving van Gouda heeft gestaan. Er zijn er nog twee van over. De watermolens maakten in de loop der tijd plaats voor gemalen, eerst op stoom, later op elektriciteit. Gouda kent er vele, klein en groot, soms ter bemaling van slechts een deel van een wijk, soms ten behoeve van de bemaling van een grote polder. In het onderhavige hoofdstuk komen alleen de belangrijkste gemalen aan de orde.

Water dient ook oversteekbaar te zijn. Vanouds wordt het water gekruist met bruggen. Er zijn er in Gouda honderden van, in alle soorten en maten. De belangrijkste bruggen worden in dit hoofdstuk genoemd.

Er zijn ook andere objecten die met het water samenhangen. Dat zijn onder andere het Tolhuis en de sluiswachterswoning aan de Veerstal, en de unieke volmolens die weliswaar zelf grotendeels verdwenen zijn, maar wel gedurende lange tijd bepalend zijn geweest bij het beheer en het gebruik van het water. Van groot belang is ook de Museumhaven in de Turfsingel.

Wij wensen u veel plezier bij uw omzwervingen.

Wilt u terug naar het hoofdmenu, klik dan hier…