Leespunt 2: Bolwerk (vervolg)

Vanaf het Bolwerk passeren we eerst de Pottersbrug (15) en gaan dan rechtsaf onder de Rabatbrug (16) door, de Nieuwe Gouwe in. De Nieuwe Gouwe is een in 1901 gegraven kanaal dat een aantal bochten in de Gouwe afsnijdt. Links zien wij de oorspronkelijke rivierloop, die nu Kromme Gouwe wordt genoemd.

Kaart volgt
Kaart volgt

We passeren de Ir. De Kock van Leeuwensluis (17). Bij gelijk peil op de Gouwe en de Goudse boezem staat deze sluis gewoon open. De Ir. De Kock van Leeuwensluis werd in de jaren 1941 en 1942 gebouwd om een deel van Rijn­lands boezem af te sluiten en daarvan een aparte Goudse boezem te maken. Dat was nodig om te voorkomen dat bij een eventuele doorbraak van de kaden langs de Gouwe, bijvoorbeeld als gevolg van oorlogshandelingen, de Goudse grachten zouden leeglopen. De aanleg van de aparte Goudse boezem maakte het bovendien mogelijk om het peil in Rijnlands boezem te verhogen, zonder dat dit tot problemen in de stad zou leiden.

We peddelen verder over de Nieuwe Gouwe en passeren links het bedrijventerrein, dat Kromme Gouwe heet, net als de rivier. Dit is het oudste terrein in ons land dat uitsluitend voor bedrijven werd ingericht. We passeren de Steve Bikobrug (18), en vervolgens links het punt waar de Kromme Gouwe aftakt van de Nieuwe Gouwe. Voorbij de windturbine (19) slaan we linksaf, het Gouwekanaal in. Dit is het drukst bevaren deel van de route. Nogmaals: let er op, dat grote schepen u niet altijd goed kunnen zien vanwege de grote kijkhoek, en houd zoveel mogelijk rechts aan voor achteropkomend vaarverkeer.

Aan onze rechterhand ligt het enige stuk buitengebied dat de stad nog rijk is: de Oostpolder in Schieland. In de middeleeuwen lag hier het Goudse Bos, waarin de heren van Gouda zich vermaakten met de jacht, met name op reigers die als een delicatesse werden beschouwd. Meteen na de afslag naar het Gouwekanaal passeren wij rechts het Gemaal Oostpolder in Schieland (20) dat vanaf 1933 de Oostpolder bemaalt. Enkele tientallen meters verder ligt het Moordsche Verlaat (21), een sluisje waarvan de ingang vanaf het Gouwekanaal gedempt is, en dat verder ook door middel van enig betonwerk onbruikbaar is gemaakt. Als u die obstakels wilt overwinnen, kunt u met de kano in de sloten van de Oostpolder komen, en vandaaruit, na opnieuw wat klauterwerk, in de hooggelegen Ringvaart van de Zuidplaspolder. Maar U moet daarvoor wel toestemming hebben van de eigenaar van het land. Als u dan eenmaal in deze Ringvaart bent aangekomen, zijn de mogelijkheden voor een dagtocht door het gebied tussen Gouda en Rotterdam bijna eindeloos. Maar als dit inderdaad uw voornemen is, doet u er wellicht beter aan om gebruik te maken van de Snelle Sluis, die wij nog zullen tegenkomen op de verlenging naar Moordrecht van deze Goudse Sluizenroute per kano.

Wij vervolgen nu onze tocht over het Gouwekanaal. Links ligt de woonwijk De Korte Akkeren, rechts het bedrijventerrein Gouwestroom. Hier moeten wij rechts aanhouden, richting Julianasluis; het kanaal links is het Stroomkanaal dat naar het Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal (22) voert. Beide kanalen zijn in de crisistijd als Werkverschaffingsproject uitgevoerd. Het gehele werk is gedaan met spa en kruiwagen, zonder noemenswaardig hulpmaterieel.

Wij komen nu aan bij de Julianasluis (23). Deze sluis is aangelegd in 1936, in een nieuwe vaarroute langs Gouda. De vaarroutes door en langs de binnenstad waren toen al veel te tijdrovend. De Julianasluis is tussen 2011 en 2014 verdubbeld ten behoeve van de containervaart.

Bij de Julianasluis is leespunt 3 van de Korte Sluizenroute per kano. Ook kunt u  hier kiezen voor de verlenging van de Goudse Sluizenroute naar Moordrecht, in welk geval u zich eerst op deze verlenging kunt oriënteren (Leespunt 3a).