Hoge Gouwe 21: Pieter Bas

Een dubbel pand in Lodewijk XVI-stijl. Het lage pand heeft geen eigen ingang. Bijzonder is, dat aan de onderzijde van dit pand een gedenksteen is aangebracht met het opschrift:

‘Hier woonde en werkte, zij het volstrekt vergeefs, Pieter Bas van 1876-1881. De miskenning zijner bedoelingen drukte jarenlang als een steen op het plaatselijk geweten en werd op 2 mei 1964 door Pieter Bas Huygen hier ingemetseld.’

Pieter Bas is een romanfiguur, in 1937 door Godfried Bomans beschreven in de ‘Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas’. Volgens dit verhaal, dat niet op historische feiten berust, zou Pieter Bas burgemeester van Gouda zijn geweest.