Hoge Gouwe 31: R.K. Pastorie

Dit pand is rond 1890 gebouwd als hulppostkantoor, maar in 1894 verkocht aan de Sint-Jozefparochie om het als weeshuis te gebruiken. In 1931 is het verbouwd door Jac. P. Dessing, de zoon van de architect van de Gouwekerk C.P.W. Dessing, om als bewaarschool te dienen. Later werd hierin de pastorie van de Gouwekerk gevestigd. Het gebouw staat enige meters achter de rooilijn, waardoor er een klein voorplein is ontstaan. Het gebouw heeft kenmerken van de Hollandse renaissance, met imitatie-speklagen, hoekblokken, siermetselwerk in de boogvelden boven de vensters, diamantkoppen als voortzetting van de cartouche boven de voordeur en een tuitgevel met schouderstukken.