Hoge Gouwe 71-73-75: Statie De Tol

Deze huizen dateren van 1406 tot 1486. Een pand draagt sinds 1560 de naam Engelenborch. De andere panden hebben de namen De Leeuw zonder Hoofd en De Lijnbaan.

Na de Reformatie in 1572 werd het rooms-katholieke geloof door de protestantse overheid verboden. Het celebreren van de mis moest sindsdien, tot de Omwenteling in 1795, plaats vinden in schuilkerken, die ‘staties’ werden genoemd. In Gouda zijn er zes van dergelijke staties geweest. Op Hoge Gouwe 71-73-75 bevond zich de statie De Tol. Hier werd het pand De Leeuw zonder Hoofd samen met het huis ernaast in 1645 voor de statie De Tol verworven. In 1669 werd het huis De Lijnbaan daaraan toegevoegd. In dit complex werd een zaal voor meer dan 200 kerkgangers ondergebracht. Nadat in 1723 de statie De Tol, samen met de statie Sint Jan Baptist (Hoge Gouwe 107-109-111-113) als oud-katholieke kerk verder gingen, verloren zij zoveel aanhang, dat alleen de statie Sint Jan Baptist overbleef en de statie De Tol werd opgeheven.