Hoge Gouwe 77: Voormalige vrijmetselaarsloge

Een van de deftigste huizen is Hoge Gouwe 77 met zijn Lodewijk-XIV-gevel en zijn pontificale kroonlijst. Sinds 1801 was hier de vrijmetselaarsloge De Waare Broedertrouw gevestigd,totdat deze verhuisde naar de Nicolaas Beetsstraat 2 in de wijk Korte Akkeren. De gepleisterde lijstgevel heeft bij een restauratie in de jaren zeventig zijn achttiende-eeuwse roedenverdeling teruggekregen. Die konden worden gereconstrueerd op grond van de maatvoering van de binnenluiken. De negentiende-eeuwse schuiframen met zes grote ruiten zijn vervolgens uitgebroken.