Lage Gouwe 208: Pottenbakkerij In de Gecroonde Spaerpot

Tussen de Nieuwehaven en de Turfmarkt lag de oude pottenbakkerij In de Gecroonde Spaerpot. Deze naam staat in de gevelsteen boven de begane grond. De bakstenen gevel met natuurstenen banden, korfbogen boven de vensters en een trapgevel met natuurstenen platen kan zeventiende-eeuws zijn, maar zo te zien is daarbij veel te danken aan een twintigste-eeuwse restauratie. Achter dit huis lag een touwslagerij, zoals er in Gouda meer op de achtererven te vinden waren.