Nieuwstraat

Aan de Hoge Gouwe, tussen de Westhaven en de Peperstraat, liepen oorspronkelijk de percelen van de Westhaven in noordelijke richting door, bijna tot aan het water van de Gouwe. Er bestond toen dus in feite geen verbinding tussen de Westhaven en de Hoge Gouwe, wat aangeeft dat er in die tijd weinig behoefte bestond aan binnenstedelijke verbindingen over land; het verkeer speelde zich in hoofdzaak over het water af. Pas omstreeks 1580 is er een verbinding tot stand gekomen, door de sloop van de meest noordelijke panden van de Westhaven. Deze verbinding werd Nieuwstraat genoemd. In het bestaande stedelijke weefsel is deze Nieuwstraat nog herkenbaar aan een sprong in de as van de straat en een verspringing in de gevelwand van de Hoge Gouwe tussen de Westhaven en de Peperstraat.