Bolwerk

De Gouwe komt uit op het Bolwerk. Het Bolwerk dankt zijn naam aan een van de verdedigingswerken van de stad, waar buiten de stadspoort (de Potterspoort) in 1575 een zogenaamd ravelijn was gebouwd. Met de uitvinding van het buskruit omstreeks 1300 boden stadsmuren en poorten niet langer bescherming tegen een vijandige aanval. Daarom legde men op verschillende plaatsen in de stad ravelijnen aan. Dat waren driehoekige, versterkte eilandjes, omgeven door water en via een brug of weg met het vasteland verbonden. Na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden ook in Gouda op meer strategische punten, waar zich belangrijke toegangspoorten tot de stad  bevonden, versterkingen aangebracht. Halverwege de negentiende eeuw werden de stadsmuren en poorten gesloopt. Daarna verdween een deel van het Bolwerk. Begin twintigste eeuw volgde ook het ravelijn met de zo karakteristieke driehoekige vorm door de reconstructie van het gebied. Wat er nog van over was, verdween in 1960 door de aanleg van het huidige verkeersplein.