Sluiswachterswoning

De tegen het Tolhuis aangebouwde Sluiswachterswoning dateert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.  Aan een dergelijke woning was behoefte omdat in 1615 een sluisdeur in de Havenmond was gebouwd om dichtslibben van de Haven te voorkomen. De Sluiswachterswoning bood jarenlang onderdak aan de havenmeester van Gouda.

Het Tolhuis vóór aanleg van weg en brug langs de Hollandsche IJssel
De Sluiswachterswoning en het Tolhuis vóór aanleg van weg en brug langs de Hollandsche IJssel

In 1954 veranderde de situatie doordat de Nieuwe Veerstal voor het Tolhuis en de Sluiswachterswoning werd aangelegd, waarbij de Havensluis werd vervangen door een duiker. Dit betekende het einde van de doorvaart door de stad. Het Tolhuis en de Sluiswachterswoning raakten langzaam maar zeker in verval. Gelukkig kwam hieraan een einde toen eerst eind 1987 het Tolhuis en vervolgens begin 1988 de Sluiswachterswoning werden aangekocht door het schildersbedrijf Prevoo BV met als doel de panden in te richten als kantoor. De restauratieplannen werden met voortvarendheid ter hand genomen zodat in het voorjaar van 1989 de werkzaamheden van start konden gaan.

De sluiswachterswoning is geheel intact gelaten om opnieuw dienst te kunnen doen als bedieningsruimte voor de sluisdeuren zodra deze weer in werking worden gesteld ten behoeve van het herstel van de open vaarverbinding tussen de Gouwe en de Hollandsche IJssel.

Wilt u terug naar het hoofdmenu, klik dan hier…