Mallegatsluis

Het persoonlijke ingrijpen van Prins Willem van Oranje leidde in 1574, naar aanleiding van Leidens ontzet, tot de aanleg van de Mallegatsluis. Hierdoor verkregen aanvankelijk alleen oorlogsschepen een snellere vaarroute door Holland. Deze sluis kwam gereed in 1578. In de jaren 1763 en 1764 werd iets oostelijker, op de huidige plaats, een nieuwe sluis gebouwd omdat de oude ernstig in verval was geraakt. In 1884 werd deze sluis opgeknapt. De Mallegatsluis vormde lange tijd één van de drukste scheepvaartknooppunten van ons land. Deze functie werd in 1936 overgenomen door de Julianasluis ten westen de stad.

Mallegatsluis1W
De huidige Mallegatsluis met links de sluiswachterswoning

Na overdracht aan de gemeente Gouda in 1941 werd de Mallegatsluis aanzienlijk gerestaureerd en voorzien van elektrisch aangedreven ijzeren hefdeuren. Ook de omgeving van de sluis onderging een drastische wijziging, die in cultuurhistorisch opzicht ernstige schade heeft toegebracht aan de oude stad . Thans maakt vooral de pleziervaart gebruik van de sluis.

Lees verder over de Mallegatsluis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *