Ir. De Kock van Leeuwensluis

Een aparte Goudse boezem…

Deze naar de ontwerper ir. Willem Johan de Kock van Leeuwen genoemde schut- en keer­sluis in de Nieuwe Gouwe werd in de jaren 1941 – 1942, onder toezicht van de Provin­ciale Waterstaat, gebouwd voor rekening van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De sluis werd gebouwd om een deel van Rijn­lands boezem af te sluiten en daarvan een aparte Goudse boezem te maken. De Ir. De Kock Van Leeuwensluis kan het water naar beide kanten keren.

Kock van Leeuwensluis4W

…ter beperking van schade door oorlogshandelingen…

Het Rijk verleende bij de bouw van de sluis subsidie krachtens de wet van 4 april 1940, waarbij fondsen beschik­baar werden gesteld voor werken ter beperking van overstromingen bij doorbraak van dijken en kaden als gevolg van oorlogshande­lingen. Het maken van een aparte boezem bij Gouda was nodig om te voorkomen dat de Goudse grachten zouden leeglopen bij een doorbraak van de kaden langs de Gouwe, met alle andere daaraan verbonden rampzalige gevolgen, zoals het buiten werking geraken van de elek­trische centrale aan de Hoge Gouwe wegens gebrek aan koelwater.

…en een beter gebruik van het Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal

De aanleg van de aparte Goudse boezem maakte het bovendien mogelijk om water uit de Holland­sche IJssel via het in 1933 -1935 aan Schie­lands Hoge Zeedijk gebouwde Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal tot een hoger peil in Rijnlands boezem in te laten, zonder dat dit tot problemen in de stad zou leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *