Hanepraaigemaal

Aan de Hanepraai, op de kop van de Fluwelensingel, is in de loop van de tijd veel veranderd. Het is waarschijnlijk, dat hier van oorsprong een wiel heeft gelegen, een doorbraak van de Hollandsche IJssel, waardoor achter de dijk een min of meer ronde kolk ontstond, zoals er verschillende aan de binnenzijde van de dijk liggen. Ook het Mallegat, achter de Mallegatsluis, is waarschijnlijk op deze wijze ontstaan. Bij de ontwikkeling van de oude stad werden de singels op deze beide wielen aangesloten.

Aan de Hanepraai werd in de zestiende eeuw de Mallesluis gebouwd, een spuisluis waardoor ook kleine schepen van de singels in de IJssel konden komen. In het midden van de negentiende eeuw werd deze sluis vervangen door een duikersluis ten behoeve van een daarvóór gelegen stoomgemaal, de ‘Watermachine’. Toen in 1936 het Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal werd gebouwd, raakten het stoomgemaal en de Hanepraaisluis buiten gebruik. Het stoomgemaal werd afgebroken, de duikersluis werd vernieuwd. In 1987 werd hier een nieuw gemaal gebouwd.

Lees verder over de Hanepraai

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *