Gemaal Abraham Kroes

De Zuidplas werd tussen 1836 en 1839 drooggelegd door een combinatie van windmolens en stoomgemalen. De bemaling vond plaats door dertig molens (negen in Waddinxveen en eenentwintig bij de Stille Sluis in Moordrecht), ondersteund door twee stoomgemalen. Het water werd in vier trappen uitgeslagen, eerst vanuit het polderniveau op een benedenboezem, vervolgens op de Ringvaart en tenslotte op een lage en een hoge boezem nabij de Stille Sluis in Moordrecht. Vandaaruit werd het op open water gespuid bij eb op de Hollandsche IJssel.

Naarmate de windmolens in de loop van de negentiende eeuw werden vervangen door stoomgemalen met een grotere opvoerhoogte, kwam voor de viertrapsbemaling een tweetrrapsbemaling in de plaats. Later werden de stoomgemalen vervangen door diesel- en elektrische gemalen. Op dit moment wordt de drooglegging van de Zuidplaspolder verzorgd door vier poldergemalen die het water uit de tochten opvoeren naar de Ringvaart, en één polder-boezemgemaal dat het water uitslaat op de Hollandsche IJssel. Zo werd de droogmaking een stuk efficiënter. Maar het landschappelijke beeld verschraalde ernstig. Voor de eenentwintig windmolens aan de Schielands Hoge Zeedijk-West nabij de Stille Sluis, kwam er één modern gemaal, het gemaal Abraham Kroes in de plaats. Dit gemaal is eigendom van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het verzorgt niet alleen de bemaling van de Zuidplaspolder, maar bovendien die van de Prins Alexanderpolder.

Het bouwwerk is gerealiseerd in de periode 1968 -1971 naar ontwerp van J.v.d. Boogaard en J. de Haan en vernoemd naar Abraham Kroes (van 1932-1944 heemraad, en tot 1967 dijkgraaf van de Zuidplaspolder). Het verving twee stoomgemalen, de Van Gennep en de IJzerman uit 1876 aan het Kortenoord in Nieuwerkerk. In 1972 zijn deze buiten werking gesteld. Het gemaal Abraham Kroes is voorzien van vier schroefcentrifugaalpompen met betonnen slakkenhuizen. Uniek is dat polder-en boezembemaling in één complex zijn verenigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *